ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το διαδικτυακό περιοδικό ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ για την εκπαίδευση και την επιστήμη, εκδίδεται απο τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχος περιοδικoύ: Η δημοσίευση πρότυπων εργασιών και η ανάπτυξη ενημερωτικών θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες της εκπαίδευσης των επιστήμων.
ISSN: 2585-2310
Συχνότητα έκδοσης: Τριμηνιαία.

Θεματικές Περιοχές

Οι θεματικές περιοχές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Θετικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών

 • Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική Μαθηματικών
 • Διδακτική Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών
 • Physical Computing
 • Σχεδίαση Υλικού & Λογισμικού για τις Επιστήμες Αγωγής
 • Αξιολόγηση Σύγχρονων Εκπαιδευτικών Εργαλείων
 • Επιστημολογία STEM, STEAM
 • Υπολογιστική Σκέψη & Επιστήμες Αγωγής
 • Υπολογιστική Επιστήμη & Επιστήμες Αγωγής
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εκπαιδευτική ρομποτική, εργαλεία δικτύωσης και IoT στην εκπαίδευση
 • Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
 • Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εξ Αποστάξεως Εκπαίδευση
 • Επαυξημένη Πραγματικότητα
 • Εικονική Πραγματικότητα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση