Τύποι Δημοσιεύσεων

Στο περιοδικό «Εκπαίδευση και Eπιστήμες» δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες, άρθρα για σχετική θεματολογία, καταχωρίσεις προβολής, ανακοινώσεις φορέων, ομάδων, συλλόγων, ενώσεων, οργανισμών και ιδιωτών που είναι σχετικές με τη θεματολογία του περιοδικού.

Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει οτιδήποτε θεωρήσει ότι δεν είναι επίκαιρο.