Προβολή

Το περιοδικό προβάλλει το υλικό του και κατ’ επέκταση τους συγγραφείς του σε εκθέσεις και εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς /επιστήμονες.

Φορείς, ομάδες, σύλλογοι, ενώσεις, οργανισμοί και ιδιώτες δύνανται να προβάλλουν τη δράση τους εφόσον δεν υπάρχει προσβολή της ανθρώπινης υπόστασης.