Ειδική Έκδοση (Special Issue) SI-1(2020)

This image has an empty alt attribute; its file name is icon_orig.png

Αικ. Βάσιου, Ε. Ξαφάκος, Α. Λεζγίδου, Ι Θεοφανίδου, Γ. Γρηγοράς

Ενσυναίσθηση, διαχείριση του θυμού και προκοινωνικές/επιθετικές συμπεριφορές μαθητών δημοτικού σχολείου

This image has an empty alt attribute; its file name is icon_orig.png

This image has an empty alt attribute; its file name is icon_orig.png
This image has an empty alt attribute; its file name is icon_orig.png

Ε. Ξαφάκος, Αικ. Βάσιου, Β. Σταυρόπουλος, Στ. Καλδή, Β. Τζίκα Αλ. Σταυριανουδάκη

Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τη ζωή τους: η σχέση της με την ποιότητα της ζωής τους και την ικανοποίηση από την εργασία τους

 

 

K. Μαστροθανάσης , K. Ζερβουδάκης, M. Κουλιανού

Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών από εκπαιδευτικούς (Α.Μ.Δ.Ε.). Περιγραφή και αξιοποίηση μιας ψυχομετρικής κλίμακας για την διερεύνηση των μαθησιακών δυσκολιών

Μ. Κουλιανού, Κ. Μαστροθανάσης, Π. Ρούσσος, Στ.Σαμαρτζή

Ελληνική προσαρμογή και ψυχομετρική επικύρωση της κλίμακας Jr. MAI για την εκτίμηση των μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης σε έφηβους μαθητές με και χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες