Ειδική Έκδοση (Special Issue) SI-2(2022)

Μαρία Κλαδάκη, Kωνσταντίνος Μαστροθανάσης

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη θεατρική αγωγή σε Φινλανδία και Νορβηγία