Ημερομηνίες Υποβολής

Ο κύκλος υποβολής εργασιών για τα τεύχη του περιοδικού ολοκληρώνεται κάθε τρεις μήνες και συγκεκριμένα :

  • 15 Φεβρουαρίου,
  • 15 Μαΐου,
  • 15 Αυγούστου και
  • 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.