Θεματολογία

Οι θεματικές περιοχές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Θετικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών

 • Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική Μαθηματικών
 • Διδακτική Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών
 • Physical Computing
 • Σχεδίαση Υλικού & Λογισμικού για τις Επιστήμες Αγωγής
 • Αξιολόγηση Σύγχρονων Εκπαιδευτικών Εργαλείων
 • Επιστημολογία STEM, STEAM
 • Υπολογιστική Σκέψη & Επιστήμες Αγωγής
 • Υπολογιστική Επιστήμη & Επιστήμες Αγωγής
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εκπαιδευτική ρομποτική, εργαλεία δικτύωσης και IoT στην εκπαίδευση
 • Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
 • Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εξ Αποστάξεως Εκπαίδευση
 • Επαυξημένη Πραγματικότητα
 • Εικονική Πραγματικότητα
 • Τεχνική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση
 • Εφαρμογές Ομότιμης Εκπαίδευσης (Peer-to-Peer)
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και MakerSpaces