Οργανωτική Eπιτροπή

  • Αντώνης Πλαγεράς, Ηλεκτρονικός – Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας ΤΠΤ Π.Θ.
  • Παρασκευή Ιατρού, MSc Θετικές Επιστήμες και STEM, μέλος Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM (E3STEM)
  • Φώτης Παντόπουλος, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΠΤ Π.Θ
  • Νίκος Γρηγορόπουλος, Τελειόφοιτος ΤΠΤ Π.Θ.