Πρόσκληση Eργασιών

Οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση προσκαλούνται να καταθέσουν την πρωτότυπη εργασία τους στο περιοδικό, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Οι δυνητικοί συγγραφείς θα πρέπει να διαβάσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του περιοδικού, σχετικά με τη συγγραφή μιας εργασίας και να τηρήσουν την επιστημονική δεοντολογία. Η δημοσίευση των εργασιών πραγματοποιείται κατόπιν θετικής εισήγησης των κριτών. Η έκδοση είναι τριμηνιαία. Οι εργασίες που λαμβάνονται υπόψη για κρίση για κάθε τεύχος προσδιορίζονται από την ημερομηνία υποβολής των εργασιών.

Θεματικές Περιοχές

Οι θεματικές περιοχές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Θετικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών

 • Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική Μαθηματικών
 • Διδακτική Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών
 • Physical Computing
 • Σχεδίαση Υλικού & Λογισμικού για τις Επιστήμες Αγωγής
 • Αξιολόγηση Σύγχρονων Εκπαιδευτικών Εργαλείων
 • Επιστημολογία STEM, STEAM
 • Υπολογιστική Σκέψη & Επιστήμες Αγωγής
 • Υπολογιστική Επιστήμη & Επιστήμες Αγωγής
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εκπαιδευτική ρομποτική, εργαλεία δικτύωσης και IoT στην εκπαίδευση
 • Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
 • Νέες Τεχνολογίες στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εξ Αποστάξεως Εκπαίδευση
 • Επαυξημένη Πραγματικότητα
 • Εικονική Πραγματικότητα
 • Τεχνική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση