Στόχος

Στόχος του περιοδικού είναι η αφοσιωμένη ανάπτυξη και προβολή του επιστημονικού κλάδου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Ελλάδας. Έμφαση δίνεται στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις οι οποίες είναι καινοτόμες, αξιοποιούν επιπλέον την τεχνολογία, και μετατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε βιωματική.

Το περιοδικό επιδιώκει να αποτελέσει το μέσο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των φοιτητών για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, τις καινοτόμους πρακτικές και τα νέα μέσα που αξιοποιούνται διεθνώς.

Η θεματολογία είναι ευρεία προκειμένου να είναι δυνατή η παρουσίαση διαφόρων προσεγγίσεων και οπτικών του ίδιου προβλήματος, από την μικροθεώρηση μιας εκπαιδευτικής μελέτης περίπτωσης, έως την μακροθεώρηση σε ένα επιστημονικό πεδίο, από τις τάξεις των μικρών μαθητών εως τα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων, από τη σύγχρονη εκπαίδευση στην εξ αποστάσεως και ασύγχρονη εκπαίδευση κ.τ.λ.

Το περιοδικό δεν επιδιώκει να αναδείξει το μέσο της επιστήμης και της τεχνολογίας ως πανάκεια στην εκπαίδευση , αλλά τον τρόπο με τον οποίο το μέσο εξυπηρέτησε τους στόχους της εκπαίδευσης, και για αυτό το λόγο είναι καλοδεχούμενες οι εργασίες οι οποίες συνεισφέρουν σε ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών.