Τευχη

 Η συμπλήρωση 7 εργασίων ορίζει την ολοκλήρωση του κάθε τεύχους.