Τεύχος 2 (2019-20)

Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εργασιακό Άγχος & Επαγγελματική Εξουθένωση.

Ιατρού Σωτηρία, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Κούρτης Σπύρος

Κοινωνική νοημοσύνη: η επίδρασή της στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των δασκάλων ως προς τη διδασκαλία και τη διαχείριση της τάξης

Ξαφάκος Ε,  Σταυρόπουλος Β, Βάσιου Κ, Καλδή Σ, Τζίκα Β, Σταυριανουδάκη Α.

Συνεισφορά STEM σεναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Φυσική και Μαθηματικά για ενίσχυση της Υπολογιστικής Σκέψης

Α.Χ. Ξενάκης, Κ. Καλοβρέκτης, Γ. Παπαστεργίου

Εξελικτικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για το πρόβλημα σχηματισμού μαθητικών ομάδων εξατομικευμένης διδασκαλίας στην εκπαίδευση

Κ. Ζερβουδάκης, Κ, Μαστροθανάσης, Κ. Καλοβρέκτης

Διερεύνηση της ηγετικής συμπεριφοράς της σχολικής διεύθυνσης και της αφοσίωσης των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν, ως προβλεπτικών παραγόντων των επιλεγόμενων στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων: Μελέτη σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Γεώργιος Δοξαριώτης, Βασίλειος Σταυρόπουλος

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διερεύνηση της Ετοιμότητάς τους για Επιμόρφωση με τη χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου

 Αθανάσιος Χασιώτης, Ηλίας Μαυροειδής


Καταγραφή συμπεριφοράς των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σε μη παθολογικές συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μία εκπαιδευτική προσομοίωση

Ειρήνη Λαχανά, Στέφανος Αρμακόλας, Ιωάννης Χιωτέλης